REVIEW : >> เมื่อน้ำนมมาน้อย แม่จะใช้โหมดกระตุ้นก่อน 5 นาที <<

REVIEW : >> เมื่อน้ำนมมาน้อย แม่จะใช้โหมดกระตุ้นก่อน 5 นาที <<

Posted by on กันยายน 10, 2021

Attitude Mom ขอบพระคุณสำหรับรีวิว

#รีวิวจากคุณแม่ผู้ใช้งานจริง
>> เมื่อน้ำนมมาน้อย แม่จะใช้โหมดกระตุ้นก่อน 5 นาที ต่อมาจะใช้โหมดรีดน้ำนมประมาณ 5 นาที ต่อสุดท้ายใช้โหมดดูด 10 นาที ืำให้น้ำนมออกมาเหลือๆเลยค่ะ <<
สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : @attitudemom
Page : Attitude Mom Thailand
IG: attitudemom_thailand
Website : www.attitudemombreastpump.com
Please follow and like us:
  share