การกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยหลังคลอด 👩🏻‍🏫✨ โดย 𝐃𝐫.𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐏𝐞𝐭𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬 (สูตินรีแพทย์)

การกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยหลังคลอด 👩🏻‍🏫✨ โดย 𝐃𝐫.𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐏𝐞𝐭𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬 (สูตินรีแพทย์)

Posted by on สิงหาคม 03, 2023

พัฒนาการการสื่อสารตามวัยที่เหมาะควรที่ควรจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของลูกน้อย โดยในแต่ละช่วงจะมีพัฒนาการด้านการสื่อสารตามช่วงวัยที่เติบโตขึ้น 👶🏻✨💞

วิธีการกระตุ้นการสื่อสารให้ลูกน้อย พูดและเข้าใจที่จะสื่อสารกับคุณแม่ได้ตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นโดยมีวิธีการง่ายๆคือ
> คุยกับลูกบ่อยๆ 🤱🏻
> เล่นกับลูกแบบมีปฏิสัมพันธ์ 🤹🏻‍♀️
> สอนลูกน้อยพูดเป็นคำๆ 👩🏻‍🏫
> ออกเสียงพูดให้ชัด 🧏🏻‍♀️

🎬 Follow us
Line Official : @attitudemom
Instagram : attitudemom_thailand
Youtube : Attitude Mom Thailand Official
Tiktok : attitudemom_thailand
#เครื่องปั๊มนมที่คุณแม่เลือก #แม่นักปั๊ม #Attitudemom #NewGalaxyll #Mirrorlight #Littleplusproll #นมแม่ #breastpump #เครื่องปั๊มนม #นมแม่ดีที่สุด #ปั๊มนม #Easylifell

Please follow and like us:
  share